Tag Archives: cửa lưới chống muỗi dạng xếp

Cửa lưới chống muỗi dạng xếp không ray

Cửa lưới chống muỗi dạng xếp không ray Cửa chống muỗi dùng lưới xếp, không ray (dùng cho cửa đi, không có ray ở dưới có thể lắp trong khung hoặc trên khung cửa có sẵn) loại cửa này được hoạt động theo nguyên tắc giống như loại series có ray. Đây là loại cửa độc đáo nhất trên thị trường bởi nó