Tag Archives: đặc điểm cưa muỗi

Thông tin về muỗi có thể bạn chưa biết

Thông tin về muỗi có thể bạn chưa biết Muỗi ít khi đi xa Từ trứng phát triển thành muỗi trưởng thành phải mất ít nhất 4 ngày, nhưng hầu như trong cuộc đời mình, muỗi không bao giờ dám lang thang đi xa. Trừ lúc làm tổ nó phải di chuyển khoảng từ 1,6 – 2,5 km xa nhà còn đâu nó rất