Tag Archives: mẫu cửa ngăn côn trùng đẹp

Cửa lưới tự cuốn từ dưới lên

Cửa lưới tự cuốn từ dưới lên Hướng dẫn sử dụng: 1. MỞ CỬA Dùng tay đặt vào hai điểm mở Nhẹ nhàng kéo thanh chặn đáy xuống sau đó kéo nhẹ vào lòng để mở lẫy cửa Từ từ thả tay để lưới tự cuốn lên 2. ĐÓNG CỬA Lấy tay nắm và kéo sợi dây đưa cửa từ trên cao