Tag Archives: muỗi mang mầm bệnh

Muỗi nguy hiểm hơn khi mang mầm bệnh

Muỗi nguy hiểm hơn khi mang mầm bệnh Mọi người nên tuyên truyền, giáo dục cộng đồng: Ở các tuyến y tế tỉnh, huyện sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng: Đài truyền thanh, truyền hình, báo chí và các phương tiện thông tin khác giới thiệu cho người dân hiểu biết nguyên nhân và cách phòng chống bệnh sốt xuất