Tag Archives: vật chủ của muỗi

Muỗi tìm vật chủ bằng cách nào?

Muỗi tìm vật chủ bằng cách nào? Các thí nghiệm được thực hiện bởi các nhà khoa học khác cho thấy khứu giác của loài muỗi có thể kích hoạt những giác quan khác trong quá trình tìm kiếm vật chủ để hút máu. Nhưng Riffell và đồng nghiệp muốn hiểu các mấu chốt đó là gì, và các đường tín hiệu